lördag, augusti 15, 2009

 

Rönneådagen 2009-09-06

Årets Rönneådag är förlagd till Billinge och det handlar om kultur. Vi besöker Gamlegård, Krukmakeriet, Trumpetarbostället och Hissbro trädgård. På alla ställena blir vi informerade av kunniga guider. Vid Trumpetarbostället blir vi serverade kaffe o kakor samt musikunderhållning. På återvägen besök i Inspirationsträdgården, Hissbro.
Samling vid Gamlegård kl 13.00. Därefter i tur o ordning guidning vid de olika besöksmålen. Vi promenerar mellan de olika besöksmålen.

Deltagaravgift 75:- inkl kaffe.

Ett ekomuseum beskrivs ofta som ett museum utan tak och väggar och utan samlingar. Eko kommer från grekiskans oikos = hem; bygd. Det handlar alltså om bygden, landskapet som det är och hur det utvecklats genom mänskliga aktiviteter. Ett ekomuseum kan vara stort eller litet, men syftet är detsamma: att förstå bygdens utveckling, sprida kunskaper och få igång diskussioner om landskapet och framtiden. Tonvikten ligger på natur och kultur.
Arrangör: Ekomuseum Rönneå dalgång
Välkomna

Länkar
Gamlegård - www.eslov.se/turism/sevart/museer/gamlegard.5112.html

Krukmakeri o Galleri - http://www.billingekrukmakeri.se/

Hissbro trädgård B&B - http://www.hissbrotradgard.se/

Trumpetarbostället - http://www.trumpetarbostallet.se/

This page is powered by Blogger. Isn't yours?