måndag, juni 29, 2009

 

Fotofestival 2009


Det drar ihop sig till årets begivenhet nämligen Fotofestivalen i Eslöv. Det blir lördagen 7 november. Utställningar, bildvisningar, digital fototävling i två klasser, planket etc är lite av alla de aktiviteter som kommer att ske. Bildinlämningen till den digital tävlingen är öppen. Gå in på http://www.eslovsfotoklubb.se/ och hämta mer information. Här på bloggen kommer mer efterhand.

 

Giganter - jätteekar


Ett stort gammalt träd är mäktigt och inger respekt. Känslan man får är att vilja sätta sig ner och prata med trädet. Tänk det är flera hundra år gammalt. Den tysta visdomen och erfarenheten förmedlas genom känslan och fantasin. Jätteeken på bilden växer i Vambåsa naturreservat i Blekinge.

 

Guckosko


Vid besöket på Öland i början av juni hade jag glädjen att få se den vackra orkidén "Guckosko". Det var första gången jag såg den på Öland. Vilka fantastiska skapelser det finns i vår natur.

fredag, juni 05, 2009

 

Gammelskog - Siggaboda


Under färd till Öland så besökte jag ett naturreservat på gränsen mellan Skåne, Småland och Blekinge. Det är av urskogsliknande karaktär. Tyvärr många granar döda efter angrepp av skadeinsekter. Det förtar dock inte värdet av området. Se på bilden och upplev lite av vad jag såg i skogen.


Fakta:


Siggaboda
Detta fantastiska "John Bauer-landskap" har oavbrutet rymt skog i mer än 2700 år! Boken kom in i området för ca 950 år sedan i samband med en mindre brand i den då ek-, lind- och hasseldominerade skogen. Granen vandrade in norrifrån först för ca 200 år sedan. Här möts dessa två giganter vid gränsen för sina naturliga utbredningsområden och konkurrerar om marken. För skogsforskningen är det fantastiskt värdefullt att kunna följa den naturliga utvecklingen. Terrängen är en oerhört blockig morän på granitunderlag. De väldiga stenblocken, som ofta ligger i flera "våningar", är täckta av tjocka lager lavar och mossor.
Var aktsam om mosstäcket och klättra inte på blocken.
I surhålor mellan höjderna frodas bl.a. missne och olika vitmossor. Svarta Gyl vid den södra reservatsgränsen är en mörk liten mossgöl mellan höga kullar. På den branta höjden 250 m rakt öster om gölen finns ett mycket stort klippblock. Det sägs att snapphanar använde det som gömställe - därav har den fått sitt namn, Snapphanestenen (Ugnsmunnahallen).
Många insektsarter som är för länet unika och för landet sällsynta finns här (som t.ex. svartoxe och bokblombock) liksom många ovanliga arter av mossor, lavar och svampar. Ett fyrtiotal av dessa arter är rödlistade, d.v.s. hotade, sårbara eller hänsynskrävande enligt Artdatabankens klassificering. Bland de svampar som hittats är åtta stycken hotklassade. Arten Mucronella bresadole, har bara hittats på en annan plats i landet.
Ur informationsskrift utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

onsdag, juni 03, 2009

 

Mötet


En sådan här liten vacker krabat mötte jag en vinterdag vid Stockamöllan närmare bestämt i Wittseröds by. Härligt väder, solsken och vinter. Plötsligt var den där och hoppade runt. Jag tog många bilder och oftast är det ju så att med lite tid och tur så sätter fågeln sig förr eller senare i bra läge. Så skedde också här. Där satt den tänkte jag och mycket riktigt blev det så. Möjlighet finns att beskära för att få en tätare bild men jag kände glädje att få möte den lilla Rödhaken.

Etiketter:


 

Stillhet


Vintern känns just nu fjärran. Minnet av en vandring i Söderåsens nationalpark en kväll i januari lever kvar. Inte för att det var spännande eller massor av färger och annat utan just för att det var stillhet. Inga andra besökare - bara jag - ensam på stigen. Lite snö fanns som skapade spänning i motiven men framförallt stillhet och ro. Det som jag behövde efter stressiga arbetsdagar där det är svårt att hinna med och där det aldrig blir färdigt.

Etiketter:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?